Rådgivning / Problem Hund

Problem Hund

Adfærdsrådgivning ift. problem med hund i hustanden:

Hvad foregår der?
Du skal afsætte et par timer, hvor vi kan være sammen, uforstyrret. Du vil opleve rigtig mange spørgsmål. Du vil få en mundtlig tilbagemelding inden jeg går. Den følges op af en skriftlig handlingsplan, inden 5 dage. Herefter har du fri adgang til supervision vedr. problemet pr. telefon og mail i 6 måneder.

Jeg hjælper dig til at overskue problemet og de løsningsmuligheder der er. Jeg udstyrer dig med arbejdsredskaber til videre træning/terapi. Det er altså dig der efterfølgende skal i arbejdstøjet. I nogle tilfælde kræves supplerende behandling som f.eks. dyrlæge undersøgelse, medicinsk behandling, mildt beroligende i form af naturprodukter, kiropraktik, massage eller alternative behandlingsmetoder


Hvad er et adfærdsproblem?
Et adfærdsproblem er et problem, som enten er til gene eller fare for hunden eller dens omgivelser. Det er ofte normal adfærd, som er uønsket i en given kontekst. Eller simpelthen bare et problem i din verden. Det kan også være patologisk adfærd. Der findes mange forskellige former for adfærdsproblemer. Der er ofte ingen nemme løsninger, men langt de fleste kan afhjælpes.

Ofte er problemerne: Alene hjemme, træning eller samarbejdsproblemer. Stress. Aggressiv adfærd overfor mennesker eller andre hunde. Håndteringsproblemer. Lydforbi (herunder fyrværkeri, torden og skud) Tvangshandlinger. Hyperaktivitet. Angst. Renlighed. Uhæmmet adfærd. Opmærksomhedskrævende adfærd. Gø-adfærd. Indlært hjælpeløshed. Problem imellem 2 hunde i husstanden. Og et hav af andre små eller store.

Hvad er årsagen til adfærdsproblemer?
Der er rigtig mange. Ofte handler det om hvad hunden har med i "bagagen". Altså kan det handle om genetik. Socialisering og miljøtræning. Maternal effekt og indlæring. Men det kan også skyldes andre årsager, som f.eks: Understimulering. Overstimulering. Uvidenhed. For store krav. Træningsmetoder. Smerte. Valg af "forkert" hund. Mangelfuld eller uhensigtsmæssig træning. Manglende forebyggelse af uønsket adfærd. Brug af straf. Traumatiske oplevelser. Misforståelse eller fejltolkning. Manglende indsigt i hundens sprog. Menneskeliggørelse af hunden. Osv

Hvordan undgår man adfærdsproblemer?
Det bedste er at forebygge
Eller søge hjælp på et tidligt stadie, inden problemet udvikler sig til et reelt problem


Pris kr. 1.700 + kørsel kr. 5 pr. km
Lene Frahm  | Tlf.: 50600484